מועדון בית גן שמואל
נוסד בשנת 2000 
מספר חברים 53
יו"ר מועדון אורן חיון
נציג בהתאחדות    

אורן חיון

אתר המועדון

www.strikebowl.org