גביע המדינה ה - 19 לסניורים 2023

 
תוצאות שלבי חצי הגמר ו-גמר  תוצאות שלבי חצי הגמר ו-גמר
תוצאות שלב המוקדמות  תוצאות שלב המוקדמות
תוכנית שימון  תוכנית שימון
טבלת נרשמים  טבלת נרשמים
תקנון התחרות מעודכן  תקנון התחרות מעודכן