אליפות ישראל דרג ב' לשנת 2023

 
תוצאות שלב הגמר  תוצאות שלב הגמר
תוצאות שלב חצי הגמר  תוצאות שלב חצי הגמר
טבלת חלוקת פרסים  טבלת חלוקת פרסים
תוצאות לאחר מקצה 10 - סיום מוקדמות  תוצאות לאחר מקצה 10 - סיום מוקדמות
תוצאות לאחר מקצה 9  תוצאות לאחר מקצה 9
תוצאות לאחר מקצה 8  תוצאות לאחר מקצה 8
תוצאות לאחר מקצים 6 ו- 7  תוצאות לאחר מקצים 6 ו- 7
תוצאות לאחר מקצה 5  תוצאות לאחר מקצה 5
תוצאות לאחר מקצים 3 ו- 4  תוצאות לאחר מקצים 3 ו- 4
תוצאות לאחר מקצה 2  תוצאות לאחר מקצה 2
תוצאות לאחר מקצה 1  תוצאות לאחר מקצה 1
תוכנית שימון בולה  תוכנית שימון בולה
תוכנית שימון פלאנט  תוכנית שימון פלאנט
טבלת נרשמים  טבלת נרשמים
תקנון האליפות  תקנון האליפות