דירוג ארצי של שחקני ה.כ.י - " דירוג פישר "

 
דירוג נשים לחודש מרץ  דירוג נשים לחודש מרץ
דירוג גברים לחודש מרץ  דירוג גברים לחודש מרץ
דירוג נשים לחודש פברואר  דירוג נשים לחודש פברואר
דירוג גברים לחודש פברואר  דירוג גברים לחודש פברואר
תקנון מעודכן לדירוג פישר  תקנון מעודכן לדירוג פישר
טבלת ניקוד מעודכנת לדירוג פישר  טבלת ניקוד מעודכנת לדירוג פישר