דירוג ארצי של שחקני ה.כ.י - " דירוג פישר "

 
דירוג נשים לחודש אוקטובר  דירוג נשים לחודש אוקטובר
דירוג גברים לחודש אוקטובר  דירוג גברים לחודש אוקטובר
דירוג נשים לחודש אוגוסט  דירוג נשים לחודש אוגוסט
דירוג גברים לחודש אוגוסט  דירוג גברים לחודש אוגוסט
תקנון מעודכן לדירוג פישר  תקנון מעודכן לדירוג פישר
טבלת ניקוד מעודכנת לדירוג פישר  טבלת ניקוד מעודכנת לדירוג פישר