דירוג ארצי של שחקני ה.כ.י - " דירוג פישר "

 
דירוג נשים לחודש נובמבר  דירוג נשים לחודש נובמבר
דירוג גברים לחודש נובמבר  דירוג גברים לחודש נובמבר
דירוג נשים לחודש אוגוסט  דירוג נשים לחודש אוגוסט
דירוג גברים לחודש אוגוסט  דירוג גברים לחודש אוגוסט
תקנון מעודכן לדירוג פישר  תקנון מעודכן לדירוג פישר
טבלת ניקוד מעודכנת לדירוג פישר  טבלת ניקוד מעודכנת לדירוג פישר