דירוג ארצי של שחקני ה.כ.י - " דירוג פישר "

 
דירוג נשים לחודש פברואר  דירוג נשים לחודש פברואר
דירוג גברים לחודש פברואר  דירוג גברים לחודש פברואר
דירוג נשים לחודש דצמבר  דירוג נשים לחודש דצמבר
דירוג גברים לחודש דצמבר  דירוג גברים לחודש דצמבר
תקנון מעודכן לדירוג פישר  תקנון מעודכן לדירוג פישר
טבלת ניקוד מעודכנת לדירוג פישר  טבלת ניקוד מעודכנת לדירוג פישר