דירוג ארצי של שחקני ה.כ.י - " דירוג פישר "

 
דירוג נשים לחודש מאי  דירוג נשים לחודש מאי
דירוג גברים לחודש מאי  דירוג גברים לחודש מאי
דירוג נשים לחודש פברואר  דירוג נשים לחודש פברואר
דירוג גברים לחודש פברואר  דירוג גברים לחודש פברואר
תקנון מעודכן לדירוג פישר  תקנון מעודכן לדירוג פישר
טבלת ניקוד מעודכנת לדירוג פישר  טבלת ניקוד מעודכנת לדירוג פישר