דירוג ארצי של שחקני ה.כ.י - " דירוג פישר "

 
דירוג נשים לחודש אוגוסט  דירוג נשים לחודש אוגוסט
דירוג גברים לחודש אוגוסט  דירוג גברים לחודש אוגוסט
דירוג גברים לחודש יוני  דירוג גברים לחודש יוני
דירוג נשים לחודש יוני  דירוג נשים לחודש יוני
תקנון מעודכן לדירוג פישר  תקנון מעודכן לדירוג פישר
טבלת ניקוד מעודכנת לדירוג פישר  טבלת ניקוד מעודכנת לדירוג פישר