דירוג ארצי של שחקני ה.כ.י - " דירוג פישר "

 
דירוג נשים לחודש פברואר  דירוג נשים לחודש פברואר
דירוג גברים לחודש פברואר  דירוג גברים לחודש פברואר
דירוג נשים לחודש נובמבר  דירוג נשים לחודש נובמבר
דירוג גברים לחודש נובמבר  דירוג גברים לחודש נובמבר
תקנון מעודכן לדירוג פישר  תקנון מעודכן לדירוג פישר
טבלת ניקוד מעודכנת לדירוג פישר  טבלת ניקוד מעודכנת לדירוג פישר