טורניר אורן הרצליה 2024

 
תוצאות שלבי הגמר ( 2-4 )  תוצאות שלבי הגמר ( 2-4 )
תוצאות לאחר שלב 1  תוצאות לאחר שלב 1
תוצאות לאחר מקצה 8 - סיום מוקדמות  תוצאות לאחר מקצה 8 - סיום מוקדמות
תוצאות לאחר מקצה 7  תוצאות לאחר מקצה 7
תוצאות לאחר מקצה 6  תוצאות לאחר מקצה 6
תוצאות לאחר מקצה 5  תוצאות לאחר מקצה 5
תוצאות לאחר מקצה 4  תוצאות לאחר מקצה 4
תוצאות לאחר מקצה 3  תוצאות לאחר מקצה 3
תוצאות לאחר מקצה 2  תוצאות לאחר מקצה 2
תוצאות לאחר מקצה 1  תוצאות לאחר מקצה 1
תוכנית שימון  תוכנית שימון
טבלת נרשמים  טבלת נרשמים
תקנון הטורניר  תקנון הטורניר