אליפות ישראל ליחידים 2023

 
תוצאות שלב הגמר  תוצאות שלב הגמר
תוצאות שלב חצי הגמר - ראונד רובין נשים  תוצאות שלב חצי הגמר - ראונד רובין נשים
תוצאות שלב חצי הגמר - ראונד רובין גברים  תוצאות שלב חצי הגמר - ראונד רובין גברים
תוצאות שלב רבע גמר  תוצאות שלב רבע גמר
תוצאות לאחר מקצה 3 - סיום מוקדמות  תוצאות לאחר מקצה 3 - סיום מוקדמות
תוצאות לאחר מקצה 2  תוצאות לאחר מקצה 2
תוצאות לאחר מקצה 1  תוצאות לאחר מקצה 1
תוכנית שימון  תוכנית שימון
טבלת נרשמים  טבלת נרשמים
תקנון האליפות עדכון  תקנון האליפות עדכון