דירוג ארצי של שחקני ה.כ.י - " דירוג פישר "

 
דירוג נשים לחודש נובמבר  דירוג נשים לחודש נובמבר
דירוג גברים לחודש נובמבר  דירוג גברים לחודש נובמבר
דירוג נשים לחודש אוקטובר  דירוג נשים לחודש אוקטובר
דירוג גברים לחודש אוקטובר  דירוג גברים לחודש אוקטובר
תקנון מעודכן לדירוג פישר  תקנון מעודכן לדירוג פישר
טבלת ניקוד מעודכנת לדירוג פישר  טבלת ניקוד מעודכנת לדירוג פישר