דירוג ארצי של שחקני ה.כ.י - " דירוג פישר "

 
דירוג נשים לחודש יוני 2022  דירוג נשים לחודש יוני 2022
דירוג גברים לחודש יוני 2022  דירוג גברים לחודש יוני 2022
דירוג נשים לחודש אפריל 2022  דירוג נשים לחודש אפריל 2022
דירוג גברים לחודש אפריל 2022  דירוג גברים לחודש אפריל 2022
תקנון מעודכן 2021 לדירוג פישר  תקנון מעודכן 2021 לדירוג פישר
טבלת ניקוד מעודכנת לדירוג פישר  טבלת ניקוד מעודכנת לדירוג פישר