דירוג ארצי של שחקני ה.כ.י - " דירוג פישר "

 
דירוג נשים לחודש יוני 2024  דירוג נשים לחודש יוני 2024
דירוג גברים לחודש יוני 2024  דירוג גברים לחודש יוני 2024
דירוג נשים לחודש מאי 2024  דירוג נשים לחודש מאי 2024
דירוג גברים לחודש מאי 2024  דירוג גברים לחודש מאי 2024
תקנון מעודכן 2021 לדירוג פישר  תקנון מעודכן 2021 לדירוג פישר
טבלת ניקוד מעודכנת לדירוג פישר  טבלת ניקוד מעודכנת לדירוג פישר