דירוג ארצי של שחקני ה.כ.י - " דירוג פישר "

 
דירוג נשים לחודש יוני 2023  דירוג נשים לחודש יוני 2023
דירוג גברים לחודש יוני 2023  דירוג גברים לחודש יוני 2023
דירוג נשים לחודש מאי 2023  דירוג נשים לחודש מאי 2023
דירוג גברים לחודש מאי 2023  דירוג גברים לחודש מאי 2023
תקנון מעודכן 2021 לדירוג פישר  תקנון מעודכן 2021 לדירוג פישר
טבלת ניקוד מעודכנת לדירוג פישר  טבלת ניקוד מעודכנת לדירוג פישר