אליפות ישראל ה-30 לנוער עד גיל 19

 
תוצאות האליפות  תוצאות האליפות
תוכנית שימון  תוכנית שימון
טבלת נרשמים  טבלת נרשמים
תקנון האליפות  תקנון האליפות