אליפות ישראל לסניורים 2023

 
תוצאות גמר   תוצאות גמר
פרסים  פרסים
תוצאות חצי גמר  תוצאות חצי גמר
תוצאות  מוקדמות סיום  תוצאות מוקדמות סיום
תוצאות לאחר מקצה 3  תוצאות לאחר מקצה 3
תוצאות לאחר מקצה 2  תוצאות לאחר מקצה 2
תוצאות לאחר מקצה 1  תוצאות לאחר מקצה 1
תוכנית שימון הרצליה  תוכנית שימון הרצליה
תוכנית שימון חוצות  תוכנית שימון חוצות
רשימת משתתפים  רשימת משתתפים
תוכנית שיבוץ מסלולים שלב חצי הגמר  תוכנית שיבוץ מסלולים שלב חצי הגמר
תקנון האליפות עדכון  תקנון האליפות עדכון