אליפות ישראל ליחידים 2024

 
תוצאות שלב הגמר  תוצאות שלב הגמר
תוצאות שלב חצי הגמר - ראונד רובין נשים  תוצאות שלב חצי הגמר - ראונד רובין נשים
תוצאות שלב חצי הגמר - ראונד רובין גברים  תוצאות שלב חצי הגמר - ראונד רובין גברים
תוצאות לאחר שלב רבע הגמר  תוצאות לאחר שלב רבע הגמר
תוצאות לאחר מקצה 4 - סיום מוקדמות  תוצאות לאחר מקצה 4 - סיום מוקדמות
תוצאות לאחר מקצה 3  תוצאות לאחר מקצה 3
תוצאות לאחר מקצה 2  תוצאות לאחר מקצה 2
תוצאות לאחר מקצה 1  תוצאות לאחר מקצה 1
תוכנית שימון  תוכנית שימון
טבלת נרשמים  טבלת נרשמים
תקנון האליפות  תקנון האליפות