גביע המדינה ה- 31 למועדונים 2023

 
תוצאות שלבי הגמר  תוצאות שלבי הגמר
תוצאות לאחר שלב המוקדמות  תוצאות לאחר שלב המוקדמות
תוכנית שימון  תוכנית שימון
טבלת נרשמים  טבלת נרשמים
תקנון התחרות  תקנון התחרות