אור אבירם סגן אלוף עולם 2005

שאגת הנצחון
אור אבירם אלוף אירופה לשנת 2006

אלוף אירופה לנוער
אביב אלפיטל אלוף אירופה לנוער

אלוף אירופה לנוער סלוניקי 2007

אלופי אירופה בזוגות לנוער סלוניקי 2007