אור אבירם סגן אלוף עולם 2005

 
אור אבירם סגן אלוף עולם 2005  אור אבירם סגן אלוף עולם 2005