אלוף אירופה לנוער סלוניקי 2007

 

 

אביב אלפיטל אלוף אירופה לנוער