טורניר ה.כ.י ה - 11 לשנת 2018

 
תוצאות לאחר שלב 2 והגמר  תוצאות לאחר שלב 2 והגמר
תוצאות לאחר שלב 1  תוצאות לאחר שלב 1
תוצאות לאחר מקצה 9 סיום המוקדמות  תוצאות לאחר מקצה 9 סיום המוקדמות
תוצאות לאחר מקצה 8  תוצאות לאחר מקצה 8
תוצאות לאחר מקצה 7  תוצאות לאחר מקצה 7
תוצאות לאחר מקצה 6  תוצאות לאחר מקצה 6
תוצאות לאחר מקצה 5  תוצאות לאחר מקצה 5
תוצאות לאחר מקצה 4  תוצאות לאחר מקצה 4
תוצאות לאחר מקצה 3  תוצאות לאחר מקצה 3
תוצאות לאחר מקצה 2  תוצאות לאחר מקצה 2
תוצאות לאחר מקצה 1  תוצאות לאחר מקצה 1
תוכנית שימון  באולינג גן שמואל  תוכנית שימון באולינג גן שמואל
רשימת משתתפים  רשימת משתתפים
תקנון הטורניר  תקנון הטורניר