טורניר ה.כ.י ה-3 דרג ב' לשנת 2017

 
תוצאות לאחר שלב 2 וגמר  תוצאות לאחר שלב 2 וגמר
תוצאות לאחר שלב 1   תוצאות לאחר שלב 1
תוצאות סיום מוקדמות  תוצאות סיום מוקדמות
תוצאות לאחר מקצה 4  תוצאות לאחר מקצה 4
תוצאות לאחר מקצה 3  תוצאות לאחר מקצה 3
תוצאות לאחר מקצה 2  תוצאות לאחר מקצה 2
תוצאות לאחר מקצה 1  תוצאות לאחר מקצה 1
תוכנית שימון  תוכנית שימון
טבלת נרשמים  טבלת נרשמים
תקנון מעודכן לטורניר  תקנון מעודכן לטורניר