אליפות העולם ה-3 לסניורים גרמניה

 

הרכב הנבחרת  הרכב הנבחרת
תוצאות שלב ראונד רובין  תוצאות שלב ראונד רובין
תוצאות שלב מוקדמות  תוצאות שלב מוקדמות
תוכנית שימון  תוכנית שימון
רשימת משתתפים  רשימת משתתפים
תקנון מעודכן לקביעת הנבחרת  תקנון מעודכן לקביעת הנבחרת