אליפות ישראל ה-22 לנוער עד 19

 
תוצאות הגמר  תוצאות הגמר
תוצאות שלב חצי הגמר  תוצאות שלב חצי הגמר
תוכנית שימון  תוכנית שימון
עדכון תקנון שלב מוקדמות נערות  עדכון תקנון שלב מוקדמות נערות
רשימת משתתפים  רשימת משתתפים
רשימת השחקנים לשלב חצי הגמר  רשימת השחקנים לשלב חצי הגמר
תקנון  תקנון