על נשים

מיקום לאחר מחזור 2 קבוצתי

נקודות קבוצה 2

נקודות קבוצה 1

פינים קבוצה 2

פינים קבוצה 1

קבוצה 2

קבוצה 1

9

16

1499

1623

רחובות

חולון

6

19

1741

1888

קרייזיבול

הרצליה

סה"כ נקודות

תיקו

הפסדים

נצחונות

הפרש נקודות

ממוצע

סך פינים

סך משח

ממוצע מחזור

פינים במחזור

4-מ

3-מ

2-מ

1-מ

מועדון

מק

4

0

0

2

32.0

161.29

3871

24

157.33

1888

464

503

490

431

* הרצליה

1

3

0

1

1

-12.0

136.71

3281

24

135.25

1623

414

376

355

478

* חולון

2

2

0

0

1

23.0

168.75

2025

12

0.00

0

0

0

0

0

* פתח תקוה

3

2

0

2

0

-30.0

131.71

3161

24

124.92

1499

376

412

385

326

* רחובות

4

1

0

1

0

-13.0

145.08

1741

12

145.08

1741

407

422

459

453

* קרייזיבול

5

שיא למשחק בודד : הרצליה 554

הודעה :