ארצית ב

מיקום לאחר מחזור 11 קבוצתי

נקודות קבוצה 2

נקודות קבוצה 1

פינים קבוצה 2

פינים קבוצה 1

קבוצה 2

קבוצה 1

5.5

54.5

4505

5098

מודיעין

חולון

17

43

5135

5293

פתח תקוה

הרצליה

סה"כ נקודות

תיקו

הפסדים

נצחונות

הפרש נקודות

ממוצע

סך פינים

סך משח

ממוצע מחזור

פינים במחזור

5-מ

4-מ

3-מ

2-מ

1-מ

מועדון

מק

21

0

1

10

312.0

177.53

58585

330

169.93

5098

1035

1012

1004

983

1064

חולון

1

17

0

5

6

33.0

169.38

55896

330

176.43

5293

992

1068

1137

1056

1040

הרצליה

2

14

0

8

3

-139.0

167.96

55426

330

171.17

5135

1079

1035

1034

966

1021

פתח תקוה

3

14

0

8

3

-206.0

165.67

54672

330

150.17

4505

930

844

910

924

897

מודיעין

4

שיא למשחק בודד : חולון 1233

הודעה :