ארצית מרכז

מיקום לאחר מחזור 8 קבוצתי

נקודות קבוצה 2

נקודות קבוצה 1

פינים קבוצה 2

פינים קבוצה 1

קבוצה 2

קבוצה 1

22

38

4717

5048

פתח תקוה

חולון

22

38

4863

5056

מודיעין

הרצליה

סה"כ נקודות

תיקו

הפסדים

נצחונות

הפרש נקודות

ממוצע

סך פינים

סך משח

ממוצע מחזור

פינים במחזור

5-מ

4-מ

3-מ

2-מ

1-מ

מועדון

מק

13

0

1

6

149.0

170.37

35777

210

168.27

5048

918

980

1031

1057

1062

* חולון

1

11

0

3

4

7.0

168.66

35418

210

157.23

4717

1019

954

898

887

959

* פתח תקוה

2

9

0

3

3

-14.0

169.74

30554

180

0.00

0

0

0

0

0

0

* רמת גן

3

9

0

3

3

-20.0

165.23

29741

180

168.53

5056

1004

975

1087

994

996

* הרצליה

4

6

0

6

0

-122.0

162.97

29334

180

162.10

4863

894

1000

1082

999

888

* מודיעין

5

שיא למשחק בודד : חולון 1282

הודעה : עודכן