ארצית דרום

מיקום לאחר מחזור 6 קבוצתי

נקודות קבוצה 2

נקודות קבוצה 1

פינים קבוצה 2

פינים קבוצה 1

קבוצה 2

קבוצה 1

23

37

5010

5083

ראשל"צ

באר שבע

17

43

4724

4949

רחובות

מודיעין

סה"כ נקודות

תיקו

הפסדים

נצחונות

הפרש נקודות

ממוצע

סך פינים

סך משח

ממוצע מחזור

פינים במחזור

5-מ

4-מ

3-מ

2-מ

1-מ

מועדון

מק

9

0

1

4

94.0

177.23

26585

150

169.43

5083

1050

971

972

997

1093

* באר שבע

1

8

0

2

3

32.0

169.47

25421

150

164.97

4949

965

1094

994

973

923

* מודיעין

2

8

0

2

3

3.0

169.86

25479

150

167.00

5010

993

1062

975

979

1001

* ראשל"צ

3

6

0

2

2

-27.0

163.42

19610

120

0.00

0

0

0

0

0

0

* באולינג אשדוד

4

5

0

5

0

-102.0

161.83

24274

150

157.47

4724

964

936

988

950

886

* רחובות

5

שיא למשחק בודד : באר שבע 1227

הודעה :