ארצית מרכז

מיקום לאחר מחזור 1 קבוצתי

נקודות קבוצה 2

נקודות קבוצה 1

פינים קבוצה 2

פינים קבוצה 1

קבוצה 2

קבוצה 1

6

54

4822

5593

רמת גן

חולון

9

51

4834

5425

הרצליה

פתח תקוה

סה"כ נקודות

תיקו

הפסדים

נצחונות

הפרש נקודות

ממוצע

סך פינים

סך משח

ממוצע מחזור

פינים במחזור

5-מ

4-מ

3-מ

2-מ

1-מ

מועדון

מק

2

0

0

1

48.0

186.43

5593

30

186.43

5593

1165

1112

1035

1177

1104

חולון

1

2

0

0

1

42.0

180.83

5425

30

180.83

5425

1119

1096

1057

1090

1063

פתח תקוה

2

1

0

1

0

-42.0

161.13

4834

30

161.13

4834

921

923

1055

936

999

הרצליה

3

1

0

1

0

-48.0

160.73

4822

30

160.73

4822

1007

915

979

946

975

רמת גן

4

שיא למשחק בודד : חולון 1177

הודעה :