פעילויות ה.כ.י בעידן מגיפת הקורונה

 
הודעה על הקפאת פעילות ה.כ.י  הודעה על הקפאת פעילות ה.כ.י