מיכתב פתיחה

רשימת בעלי תפקידים בהתאחדות
רשימת בעלי תפקידים ב.ה.כ.י לאחר בחירות 8.8.22

פעילויות ה.כ.י בעידן מגיפת הקורונה

מועצת ההימורים בספורט הודעות

תואר "נשיא כבוד" לאריה ברגמן
ברכות לאריה ברגמן עם קבלת תואר " נשיא כבוד " של התאחדות הכדורת בישראל.