ליגה מחוזית עונת 19-20

 
תוצאות לאחר מקצה 2 מרכז  תוצאות לאחר מקצה 2 מרכז
תוצאות לאחר מחזור 2 דרום  תוצאות לאחר מחזור 2 דרום
תוצאות לאחר מחזור 2 צפון  תוצאות לאחר מחזור 2 צפון
תוצאות לאחר מחזור 1 מרכז עדכון  תוצאות לאחר מחזור 1 מרכז עדכון
תוצאות לאחר מחזור 1 דרום  תוצאות לאחר מחזור 1 דרום
תוצאות לאחר מחזור 1 צפון  תוצאות לאחר מחזור 1 צפון
תקנון מעודכן  תקנון מעודכן