אלופי ליגות ה.כ.י עונת 2012 - 2011

 
אלופי ליגות ה.כ.י  אלופי ליגות ה.כ.י
על גברים חלוקת פרסים  על גברים חלוקת פרסים
על סניורים חלוקת פרסים  על סניורים חלוקת פרסים
על נוער חלוקת פרסים  על נוער חלוקת פרסים
לאומית גברים חלוקת פרסים  לאומית גברים חלוקת פרסים
לאומית סניורים חלוקת פרסים  לאומית סניורים חלוקת פרסים
לאומית נוער חלוקת פרסים  לאומית נוער חלוקת פרסים
ארצית א' גברים חלוקת פרסים  ארצית א' גברים חלוקת פרסים
ארצית א' סניורים חלוקת פרסים  ארצית א' סניורים חלוקת פרסים
ארצית ב' גברים חלוקת פרסים  ארצית ב' גברים חלוקת פרסים
ארצית ב' סניורים חלוקת פרסים  ארצית ב' סניורים חלוקת פרסים