אליפות ישראל דרג ב' לשנת 2022

 
תוצאות שלבי הגמר  תוצאות שלבי הגמר
תוצאות לאחר שלב חצי הגמר  תוצאות לאחר שלב חצי הגמר
טבלת חלוקת פרסים  טבלת חלוקת פרסים
תוצאות לאחר מקצים 9 + 10 - סיום שלב המוקדמות  תוצאות לאחר מקצים 9 + 10 - סיום שלב המוקדמות
תוצאות לאחר מקצים 7 + 8  תוצאות לאחר מקצים 7 + 8
תוצאות לאחר מקצה 6  תוצאות לאחר מקצה 6
תוצאות לאחר מחזור 5 עדכון  תוצאות לאחר מחזור 5 עדכון
תוצאות לאחר מקצה 4  תוצאות לאחר מקצה 4
תוצאות לאחר מקצה 3  תוצאות לאחר מקצה 3
תוצאות לאחר מקצה 2  תוצאות לאחר מקצה 2
תוצאות לאחר מקצה 1  תוצאות לאחר מקצה 1
תוכנית שימון למרכזי הבאולינג חולון ולפלאנט  תוכנית שימון למרכזי הבאולינג חולון ולפלאנט
טבלת נרשמים  טבלת נרשמים
תקנון האליפות   תקנון האליפות