הודעת ספורט - דחיית כל פעילויות ה.כ.י בשל המלחמה

 
הודעת ספורט - דחיית פעילויות ה.כ.י בשל המלחמה  הודעת ספורט - דחיית פעילויות ה.כ.י בשל המלחמה
הודעת ספורט - דחיית משחקי מחזור 2   הודעת ספורט - דחיית משחקי מחזור 2
הודעת ספורט למחזורים 1 ו- 2   הודעת ספורט למחזורים 1 ו- 2