חוקי משחק הבאולינג - עדכונים

 
איסור על שימוש בכדור עם חור איזון  איסור על שימוש בכדור עם חור איזון
חוקי הבאולינג עדכון ETBF  חוקי הבאולינג עדכון ETBF
חוקי הבאולינג עדכון WB  חוקי הבאולינג עדכון WB