תוכנית משחקי ליגות ה.כ.י לעונת 2020- 2019

 
הנחייות חזרה לפעילות בצל משבר הקורונה  הנחייות חזרה לפעילות בצל משבר הקורונה
על גברים עדכון   על גברים עדכון
על נשים עדכון   על נשים עדכון
על נוער עדכון  על נוער עדכון
על סניורים עדכון   על סניורים עדכון
לאומית גברים עדכון   לאומית גברים עדכון
לאומית סניורים עדכון   לאומית סניורים עדכון
ארצית א' סניורים עדכון   ארצית א' סניורים עדכון
ארצית מרכז עדכון   ארצית מרכז עדכון
ארצית דרום עדכון   ארצית דרום עדכון
ארצית ב' סניורים עדכון   ארצית ב' סניורים עדכון
תאריכי משחקים לפתיחת העונה ורשימת קבוצות מעודכנת  תאריכי משחקים לפתיחת העונה ורשימת קבוצות מעודכנת