אליפות ישראל לנוער עד גיל 19 לשנת 2007

 
גמר נערות  גמר נערות
גמר נערים  גמר נערים
תוצאות שלב חצי גמר נערים  תוצאות שלב חצי גמר נערים
תוצאות שלב חצי גמר נערות  תוצאות שלב חצי גמר נערות
תוצאות "הזדמנות אחרונה"  תוצאות "הזדמנות אחרונה"
אליפות הנוער עד גיל 19  אליפות הנוער עד גיל 19
רשימת השחקנים העולים אוטומטית לשלב חצי הגמר  רשימת השחקנים העולים אוטומטית לשלב חצי הגמר