גביע המדינה ה- 30 למועדונים 2022

 
תוצאות שלבי הגמר  תוצאות שלבי הגמר
תוצאות שלב המוקדמות   תוצאות שלב המוקדמות
תוכנית שימון   תוכנית שימון
תקנון התחרות  תקנון התחרות