גביע המדינה ה - 18 לסניורים 2022

 
תוצאות שלבי הגמר  תוצאות שלבי הגמר
תוצאות שלב המוקדמות  תוצאות שלב המוקדמות
תוכנית שימון  תוכנית שימון
תקנון התחרות  תקנון התחרות