תחרות לקביעת נבחרת הנוער 2022

 
תוצאות לאחר מפגש 4 - סיום התחרות  תוצאות לאחר מפגש 4 - סיום התחרות
תוצאות לאחר מפגש 3  תוצאות לאחר מפגש 3
תוצאות לאחר מפגש 2  תוצאות לאחר מפגש 2
תוצאות לאחר מפגש 1  תוצאות לאחר מפגש 1
תוכנית שימון  תוכנית שימון
טבלת נרשמים  טבלת נרשמים
תקנון לקביעת נבחרת הנוער  תקנון לקביעת נבחרת הנוער