ליגה מחוזית עונת 21-22

 
תוצאות מחוזית מרכז לאחר מחזור 3  תוצאות מחוזית מרכז לאחר מחזור 3
תוצאות מחוזית צפון לאחר מחזור 3  תוצאות מחוזית צפון לאחר מחזור 3
תוצאות מחוזית דרום לאחר מחזור2  תוצאות מחוזית דרום לאחר מחזור2
תוצאות מחוזית מרכז לאחר מחזור 2  תוצאות מחוזית מרכז לאחר מחזור 2
תוצאות מחזוית צפון לאחר מחזור 2  תוצאות מחזוית צפון לאחר מחזור 2
תוצאות מחוזית מרכז לאחר מחזור 1  תוצאות מחוזית מרכז לאחר מחזור 1
תוצאות מחוזית צפון לאחר מחזור 1  תוצאות מחוזית צפון לאחר מחזור 1
תוצאות מחוזית דרום לאחר מחזור 1  תוצאות מחוזית דרום לאחר מחזור 1
תקנון הליגה  תקנון הליגה