הודעת ספורט - איסור משחק עם חור איזון בכדור

 
איסור משחק בכדור עם חור איזון  איסור משחק בכדור עם חור איזון