טורניר ה.כ.י ה-14 לשנת 2021

 

תוצאות לאחר שלב 2 והגמר  תוצאות לאחר שלב 2 והגמר
תוצאות לאחר שלב 1  תוצאות לאחר שלב 1
תוצאות לאחר מקצה 6 - סיום מוקדמות  תוצאות לאחר מקצה 6 - סיום מוקדמות
תוצאות לאחר מקצה 5  תוצאות לאחר מקצה 5
תוצאות לאחר מקצה 4  תוצאות לאחר מקצה 4
תוצאות לאחר מקצה 3  תוצאות לאחר מקצה 3
תוצאות לאחר מקצה 2  תוצאות לאחר מקצה 2
תוצאות לאחר מקצה 1  תוצאות לאחר מקצה 1
תוכנית שימון  תוכנית שימון
טבלת נרשמים  טבלת נרשמים
תקנון מעודכן  תקנון מעודכן