פעילויות ה.כ.י בעידן מגיפת הקורונה

 
חידוש פעילות ליגות ה.כ.י עם סיום סגרים  חידוש פעילות ליגות ה.כ.י עם סיום סגרים
הודעה על הקפאת פעילות ה.כ.י  הודעה על הקפאת פעילות ה.כ.י