אליפות ישראל לסניורים 2020

 
תוצאות שלבי חצי הגמר וגמר  תוצאות שלבי חצי הגמר וגמר
תוצאות שלב רבע הגמר  תוצאות שלב רבע הגמר
תוצאות לאחר מקצה 9 - סיום מוקדמות  תוצאות לאחר מקצה 9 - סיום מוקדמות
טבלת פרסים  טבלת פרסים
תוצאות לאחר מקצה 8  תוצאות לאחר מקצה 8
תוצאות לאחר מקצה 7  תוצאות לאחר מקצה 7
תוצאות לאחר מקצה 6  תוצאות לאחר מקצה 6
תוצאות לאחר מקצה 5  תוצאות לאחר מקצה 5
תוצאות לאחר מקצה 4  תוצאות לאחר מקצה 4
תוצאות לאחר מקצה 3  תוצאות לאחר מקצה 3
תוצאות לאחר מקצה 2  תוצאות לאחר מקצה 2
תוצאות לאחר מקצה 1  תוצאות לאחר מקצה 1
תוכנית שימון  תוכנית שימון
טבלת נרשמים  טבלת נרשמים
תקנון האליפות מעודכן  תקנון האליפות מעודכן