ליגה מחוזית עונת 19-20

 
תקנון מעודכן  תקנון מעודכן
תוצאות שלב הגמר  תוצאות שלב הגמר
הזוכים במדלייות  הזוכים במדלייות
תוצאות לאחר מחזור 5 סופי מרכז  תוצאות לאחר מחזור 5 סופי מרכז
תוצאות לאחר מחזור 5 מרכז  תוצאות לאחר מחזור 5 מרכז
תוצאות לאחר מחזור 5 צפון סופי  תוצאות לאחר מחזור 5 צפון סופי
תוצאות לאחר מחזור 5 צפון   תוצאות לאחר מחזור 5 צפון
תוצאות לאחר מחזור 5 דרום סופי  תוצאות לאחר מחזור 5 דרום סופי
תוצאות לאחר מחזור 5 דרום   תוצאות לאחר מחזור 5 דרום
טבלת חלוקת פרסים עדכון  טבלת חלוקת פרסים עדכון
תוצאות לאחר מחזור 4 מרכז  תוצאות לאחר מחזור 4 מרכז
תוצאות לאחר מחזור 4 צפון  תוצאות לאחר מחזור 4 צפון
תוצאות לאחר מחזור 4 דרום  תוצאות לאחר מחזור 4 דרום
תוצאות לאחר מחזור 3 מרכז  תוצאות לאחר מחזור 3 מרכז
תוצאות לאחר מחזור 3 צפון  תוצאות לאחר מחזור 3 צפון
תוצאות לאחר מחזור 3 דרום  תוצאות לאחר מחזור 3 דרום
תוצאות לאחר מחזור 2 מרכז  תוצאות לאחר מחזור 2 מרכז
תוצאות לאחר מחזור 2 דרום  תוצאות לאחר מחזור 2 דרום
תוצאות לאחר מחזור 2 צפון  תוצאות לאחר מחזור 2 צפון
תוצאות לאחר מחזור 1 מרכז עדכון  תוצאות לאחר מחזור 1 מרכז עדכון
תוצאות לאחר מחזור 1 דרום  תוצאות לאחר מחזור 1 דרום
תוצאות לאחר מחזור 1 צפון  תוצאות לאחר מחזור 1 צפון