תחרות לקביעת נבחרת הנוער 2020

 
תוצאות לאחר מפגש 4  תוצאות לאחר מפגש 4
תוצאות לאחר מפגש 3  תוצאות לאחר מפגש 3
תוצאות לאחר מפגש 2  תוצאות לאחר מפגש 2
תוצאות לאחר מפגש 1  תוצאות לאחר מפגש 1
רשימת משתתפים  רשימת משתתפים
תוכנית שימון לתחרות  תוכנית שימון לתחרות
תקנון התחרות  תקנון התחרות