אלוף האלופים 2019

ברכות לרונה גיל מפתח תקוה ולנתי ולפרט מחולון עם זכייתם בתחרות אלוף האלופים. כל הכבוד.
 
תוצאות שלבי הגמר  תוצאות שלבי הגמר
תוצאות שלב המוקדמות  תוצאות שלב המוקדמות
טבלת נרשמים  טבלת נרשמים
תוכנית שימון  תוכנית שימון
תרשים תוכנית שלבי הגמר  תרשים תוכנית שלבי הגמר
תקנון האליפות  תקנון האליפות