אליפות העולם ה-4 לסניורים לאס וגאס

 
תוצאות גמר  תוצאות גמר
תוצאות המוקדמות  תוצאות המוקדמות
תוכנית שימון  תוכנית שימון
טבלת נרשמים  טבלת נרשמים
תקנון התחרות  תקנון התחרות