טורניר ה.כ.י ה- 5 לנוער לשנת 2019

 
תוצאות הטורניר  תוצאות הטורניר
תוכנית שימון  תוכנית שימון
תקנון הטורניר  תקנון הטורניר