תחרות לקביעת נבחרת הנוער 2019

 
תוצאות לאחר מפגש 4  תוצאות לאחר מפגש 4
תוצאות לאחר מפגש 3  תוצאות לאחר מפגש 3
תוצאות לאחר מפגש 2  תוצאות לאחר מפגש 2
תוצאות לאחר מפגש 1  תוצאות לאחר מפגש 1
טבלת נרשמים  טבלת נרשמים
תוכנית שימון גן שמואל  תוכנית שימון גן שמואל
תוכנית שימון באולינג ראשל"צ  תוכנית שימון באולינג ראשל"צ
תקנון לקביעת הנבחרת  תקנון לקביעת הנבחרת