תחרות לקביעת נבחרת ישראל לנשים 2019

 
תוצאות לאחר מפגש 5 - סיום התחרות  תוצאות לאחר מפגש 5 - סיום התחרות
תוצאות לאחר מפגש 4  תוצאות לאחר מפגש 4
תוצאות לאחר מפגש 3  תוצאות לאחר מפגש 3
תוצאות לאחר מפגש 2  תוצאות לאחר מפגש 2
תוצאות לאחר מקצה 1  תוצאות לאחר מקצה 1
תוכנית שימון לצ'קבול וראשל"צ  תוכנית שימון לצ'קבול וראשל"צ
רשימת משתתפות  רשימת משתתפות
תקנון התחרות  תקנון התחרות