ליגת זוגות "יוניפייד" UNIFIED – עונת 2018-2019

 
תוצאות בית 1 מחזור 6 סיום  תוצאות בית 1 מחזור 6 סיום
תוצאות בית 2 מחזור 6 סיום  תוצאות בית 2 מחזור 6 סיום
תוצאות בית 2 מחזור 5  תוצאות בית 2 מחזור 5
תוצאות בית 1 מחזור 5  תוצאות בית 1 מחזור 5
תוצאות בית 2 מחזור 4  תוצאות בית 2 מחזור 4
תוצאות בית 1 מחזור 4  תוצאות בית 1 מחזור 4
תוצאות בית 1 מחזור 3  תוצאות בית 1 מחזור 3
תוצאות בית 2 מחזור 3  תוצאות בית 2 מחזור 3
תוצאות מחזור 2 בית 2  תוצאות מחזור 2 בית 2
תוצאות מחזור 2 בית 1  תוצאות מחזור 2 בית 1
תוצאות מחזור 1 בית 2  תוצאות מחזור 1 בית 2
תוצאות מחזור 1 בית 1  תוצאות מחזור 1 בית 1
שיבוץ קבוצות למסלולים בית 2  שיבוץ קבוצות למסלולים בית 2
שיבוץ קבוצות ומסלולים בית 1  שיבוץ קבוצות ומסלולים בית 1
שיבוץ שחקנים לקבוצות ( זוגות )  שיבוץ שחקנים לקבוצות ( זוגות )
תאריכי משחקים ומיקומם עדכון  תאריכי משחקים ומיקומם עדכון
תקנון הליגה  תקנון הליגה
הודעה על הרשמה  הודעה על הרשמה