קדם גביע העולם AMF 2018

 
תוצאות שלבי הגמר נשים  תוצאות שלבי הגמר נשים
תוצאות שלבי הגמר גברים  תוצאות שלבי הגמר גברים
תוצאות לאחר חצי גמר  תוצאות לאחר חצי גמר
תוצאות לאחר מקצה 4  תוצאות לאחר מקצה 4
תוצאות לאחר מקצה 3  תוצאות לאחר מקצה 3
תוצאות לאחר מקצה 1  תוצאות לאחר מקצה 1
תוכנית שימון גן שמואל  תוכנית שימון גן שמואל
רשימת משתתפים  רשימת משתתפים
תקנון התחרות  תקנון התחרות