גביע המדינה ה- 28 למועדונים 2018

ברכות למועדון חוצות עם זכייתו בגביע המדינה למועדונים. במקום השני מועדון מודיעין ובמקום השלישי מועדון רחובות. כל הכבוד
 
תוצאות שלבי הגמר  תוצאות שלבי הגמר
בית א תוצאות מוקדמות  בית א תוצאות מוקדמות
בית ב תוצאות מוקדמות  בית ב תוצאות מוקדמות
תוכנית שימון  תוכנית שימון
רשימת משתתפים  רשימת משתתפים
פרסי סיום עונה עלב גברים  פרסי סיום עונה עלב גברים
פרסי סיום עונה לאומית גברים  פרסי סיום עונה לאומית גברים
פרסי סיום עונה ארצית א גברים  פרסי סיום עונה ארצית א גברים
פרסי סיום עונה ארצית ב גברים  פרסי סיום עונה ארצית ב גברים
תקנון התחרות  תקנון התחרות